English Polski Deutsch

Vstupné

Vstup na zlínský Garden Food Festival je zdarma.
Vstupenka na degustační menu Zdeňka Pohlreicha stojí 499 Kč. Vstupenky v předprodeji najdete na TicketPortal.

Nově je možnost na místě platit na pokladnách a grešlárnách kartou (Visa, Mastercard) - bezkontaktně.

Další novinkou je bezkontaktní platební systém NFCtron:

  • Na dobíjecích místech (grešlárnách) v areálu si můžete nabít a dobíjet čip jakoukoliv částkou. Co nevypotřebujete, to vám vrátíme.
  • Při obdržení čipu dostanete účtenku, na které je internetový odkaz a QR kód, pomocí nichž můžete sledovat všechny vaše útraty on-line. 
  • Účtenku si uschovejte po dobu celé akce u sebe.
  • Další kontrolu můžete provádět na označených místech po přiložení svého čipu.
  • Stánkaři budou po každé transakci oznamovat vaše zůstatky grešlí na čipu, pokud ne, připomeňte se :)
  • 1 Grešle = 25 Kč.
  • 1 EURO = 1 GREŠLE.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Předprodej vstupenek online